Mathias Goeritz

Title: Planta

Price: Private Collection